FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK

 

Ön, mint felhasználó és a Ganz EEG Kft. között az alábbi megállapodás szabályozza jelen honlap használatát, amely a honlap elérésével, használatával és böngészésével jön létre, és amely azt jelenti, hogy Ön, mint felhaszáló elismeri, hogy elolvasta, megértette és magára nézve kötelezőnek tartja és betartja a jelen feltételeket illetve a vonatkozó törvényeket és rendeleteket. Amennyiben nem ért egyet ezekkel a feltételekkel, kérjük, ne használja ezt a webhelyet!  A Ganz EEG Kft. külön értesítés nélkül, bármikor módosíthatja ezen felhasználási feltételeket, és minden egyéb olyan információt, amely ezen weboldalon található. A Ganz EEG Kft. a jelen oldalon található termékek és szolgáltatások vonatkozásában bármikor előzetes értesítés nélkül javításokat vagy változtatásokat hajthat végre.

  

Általános információk

 

Ezen honlap és a rajta található összes tartalom nem másolható, sokszorosítható, újrakiadása, feltöltése, elküldése és megosztása a Ganz EEG Kft.  előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül nem tehető meg, kivéve ha Önnek a Ganz EEG Kft. nem kizárólagos, át nem ruházható és korlátozott hozzáférést ad a tartalmak eléréséhez és megjelenítéséhez az ön számítógépén, nem kereskedelmi célzattal. A hozzáférés  feltétele, hogy Ön nem módosíthatja az oldalon megjelenő tartalmakat, elfogadja és betartja az oldalon lévő tartalomra vonatkozó szerzői jogi, védjegy-és egyéb tulajdonjogi szabályokat. A feltételek be nem tartása a biztosított jogok előzetes értesítés nélküli automatikus megszűnését vonja maga után és Önnek haladéktalanul törölnie kell a letöltött vagy ellenőrzése alá került tartalmakat. A Ganz EEG Kft. nem biztosít semmilyen kifejezett vagy hallgatólagos jogot vagy engedélyt az oldalon lévő bármely szabadalom, védjegy, szerzői jog vagy egyéb tulajdonosi vagy szellemi tulajdonjog gyakorlására. A jelen oldalon lévő tartalom egy másik weboldalon vagy bármely más médiában nem jeleníthető meg.

 

Figyelmeztetések

 

A jelen webhelyen található információk korrektsége és teljessége nem garantált, az oldal tartalmazhat technikai pontatlanságokat és elírásokat. A Ganz EEG Kft. nem vállal felelősséget (és kifejezetten elhárítja a felelősséget) az oldal frissítése vonatkozásában és a tekintetben, hogy az oldalon közzétett bármely adat pontos, naprakész és teljes. Ennek megfelelően amennyiben Ön bármilyen döntést hoz az oldalon szereplő termékekkel és szolgáltatásokkal, illetve a Ganz EEG Kft.-vel kapcsolatban, ajánlatos a honlapon szereplő adatok, pontosságát és teljességét ellenőriznie.

 

Az oldalra mutató linkelés

 

Az ezen webhelyre mutató linkeléshez a Ganz EEg. Kft. írásos  jóváhagyása szükséges. Kivételt képez ez alól, ha a Ganz EEG Kft. hozzájárul a linkeléshez, amennyiben a link (a) nem hoz létre olyan környezetet , amely bármilyen módon megváltoztatja jelen webhely vizuális megjelenítését vagy bármely tartalom megjelenítését, (b) nem jeleníti meg hamisan a kapcsolatot a Ganz EEG Kft.-vel (c) nem utal arra, hogy Ganz EEG Kft. ajánlja az Ön tevékenységét vagy webhelyét, illetve szolgáltatását vagy termékeit és (d) és nem kelt hamis vagy félrevezető benyomást a Ganz EEG Kft-ről vagy más módon nem károsítja a Ganz EEG Kft.. nevéhez vagy védjegyéhez kapcsolódó jó hírnevét. A linkelés további feltétele, hogy a linkelést eszközlő elfogadja, hogy Ganz EEG Kft.  bármikor saját belátása szerint megszüntetheti az ezen webhelyre mutató linkelésre adott engedélyt. Ebben az esetben a linkelő elfogadja, hogy azonnal eltávolítja az összes, erre a webhelyre mutató linkjét.

 

 

Fordítások

 

Ezen a webhelyen bizonyos szövegek és szövegrészek nemcsak magyarul olvashatók. Ezek a fordítások a felhasználó kényelmét szolgálják. A Ganz EEG Kft. nem vállal kötelezettséget a fordítások pontosságáért vagy teljességéért. Kérjük, olvassa el az alábbi nyilatkozatot a használat további feltételeire vonatkozóan.

 

Garanciák

 

Ezen oldal használata a felhasználó kizárólagos felelősségére és kockázatára történik. Az oldalon található összes anyagot, az információk, termékek és szolgáltatások vonatkozásban "olyan amilyen", szavatosság és garancia nélkül bocsátja rendelkezésre a Ganz EEG Kft., amely elutasít minden, a törvény által kifejezett, vélelmezett, törvényes és más szavatosságot, jótállást, beleértve az értékgaranciát, az adott célra szolgáló garanciát, illetve a védett és a szellemi tulajdonjogokat érintő garanciát. A Ganz EEG Kft.. nem vállal garanciát a honlap folyamatos kellő idejű, biztonságos és hibamentes működésére. A felhasználó megérti és elfogadja, hogy a letöltött vagy más módon megszerezett anyagok, információk, termékek vagy szolgáltatások vonatkozásában az információt saját belátása alapján saját kockázatára használja és egyedül felelős bármely kárért, beleértve az adatvesztést, és a számítógépe károsodását.

 

KORLÁTOZOTT FELELŐSSÉG

 

A GANZ EEG KFT. SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT SEM FELELŐS A WEBOLDAL HASZNÁLATÁBÓL VAGY AZ EZEN A WEBHELYEN KERESZTÜL ELÉRHETŐ, A HASZNÁLAT VAGY LETÖLTÉS SORÁN, VAGY AZ AZOKHOZ KÖTŐDŐ ANYAGOK, INFORMÁCIÓK, TERMÉKEK VAGY SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁBÓL EREDŐ VAGY BÁRMILYEN MÁS TÍPUSÚ KAPCSOLÓDÓ, BÁRMELY FÉL KÖZVETLEN, KÖZVETETT, KÜLÖNLEGES, BÜNTETŐJOGI VAGY KÖVETKEZMÉNYES KÁRÁÉRT. A FELELŐSSÉG KIZÁRÁSA AZ ELMARADT HASZONRA, ÜZLET MEGHIUSULÁSÁRA, VAGY PROGRAMOK ÉS EGYÉB ADATOK ELVESZTÉSÉRE IS KITERJED. A FELEŐSSÉG KIZÁRÁSA VALAMENNYI SZERZŐDÉSES, JÓTÁLLÁSI, KÁRTÉRITÉSI ÉS EGYÉB JOGI AKTUSRA IS VONATKOZIK.