A vállalat a rendelkezésre álló forrásokkal és eszközökkel a maga területén hozzá kíván járulni és aktiv részesévé kiván válni a fenntartható fejlődés megvalósítását célzó társadalmi erőfeszítéseknek.